top of page

10 Signalen dat je een verzuimcoach nodig hebt


 

Onlangs sprak ik met een ondernemer met een groot team. Het team werkt goed samen en alles lijkt op rolletjes te lopen. Totdat een van de sleutelfiguren in het team tijdens het mountainbiken valt. Aanvankelijk lijkt het niet ernstig, maar uiteindelijk valt de medewerker langdurig uit met een hersenschudding. Plotseling volgt een ziekmelding van een ander teamlid, eveneens voor een langere periode. Voor de ondernemer het weet, is ziekteverzuim geen incident meer, maar een patroon.

 

Herkenbaar? Dan ben je niet de enige. Ziekteverzuim is complex waarbij privé- en werkgerelateerde oorzaken vaak door elkaar lopen. Als ondernemer kun je je soms machteloos voelen en behoefte hebben aan ondersteuning. Maar wat als ik je vertel dat je niet alleen verzuim kunt beheersen, maar ook de vitaliteit binnen je team kunt verhogen? Hier komt de verzuimcoach in beeld. Waar kan een verzuimcoach je bij helpen?

 

01. Toenemend ziekteverzuim: Wanneer ziekteverzuim binnen je bedrijf een stijgende lijn laat zien, is het tijd om actie te ondernemen. Een verzuimcoach kan helpen de onderliggende oorzaken te identificeren en aan te pakken.

 

02. Gebrek aan kennis over ziekteverzuimbeleid: Veel ondernemers zijn niet bekend met het opstellen van een effectief ziekteverzuimbeleid. Een verzuimcoach biedt niet alleen ondersteuning bij het opstellen van dit beleid, maar zorgt ook dat het voldoet aan de wettelijke vereisten.

 

03. Langdurig verzuim zonder duidelijke oplossing: Als medewerkers langdurig dreigen uit te vallen zonder zicht op verbetering, kan een verzuimcoach uitkomst bieden. Bij 'Beter!' werken we met een beproefd systeem, zodat je niet voor verrassingen komt te staan.

 

04. Onvoldoende begeleiding bij terugkeer naar werk: Zowel de terugkerende zieke medewerker als jij als leidinggevende en het team zijn onderdeel van het re-integratieproces. Dit proces verloopt vaak niet zonder problemen, met een risico op terugval in verzuim.

 

05. Preventie is geen prioriteit: Preventie is essentieel om verzuim te verlagen. Een verzuimcoach helpt bij het ontwikkelen van een preventieve strategie, die daadwerkelijk effectief is.

 

06. Communicatieproblemen met zieke werknemers: Effectieve communicatie kan uitdagend zijn, vooral in het geval van ziekteverzuim. Een verzuimcoach fungeert als brug tussen werkgever en werknemer, om misverstanden te voorkomen en de focus te leggen op positieve communicatie.

 

07. Onzekerheid over rechten en plichten: Zowel werkgevers als werknemers hebben rechten en plichten bij ziekteverzuim. Een verzuimcoach zorgt dat je goed geïnformeerd bent en ondersteunt je bij de naleving van de Wet Verbetering Poortwachter.

 

08. Stress en werkdruk binnen het team: Hoge stressniveaus en werkdruk kunnen tot meer verzuim leiden. Een verzuimcoach helpt bij het in kaart brengen van deze factoren en geeft advies om deze te verminderen.

 

09. Gebrek aan inzicht in de oorzaken van verzuim: Het is soms onduidelijk waarom werknemers zich ziek melden. Een verzuimcoach kan helpen de ware oorzaken te


een uitgestoken hand waarop een houten blokje rust. Op het blokje staat de tekst; ask an expert. Dit staat symbool voor de uitgestoken hand die de verzuimcoach je kan bieden wanneer een ondernemer hulp nodig heeft bij het begeleiden van ziekteverzuim

achterhalen, of deze nu werk- of privégerelateerd zijn.

 

10. Je wilt investeren in de gezondheid en vitaliteit van je team: Het inschakelen van een verzuimcoach toont aan dat je de gezondheid en het welzijn van je team serieus neemt en belang hecht aan een duurzaam personeelsbeleid.

 

Neem de regie in handen.

Ziekteverzuim, vitaliteit en gezondheidsmanagement kunnen voelen als het navigeren door een mijnenveld. Met de juiste ondersteuning en expertise kun je deze uitdagingen echter omzetten in speerpunten van je duurzame personeelsbeleid. Het inschakelen van een verzuimcoach is een eerste stap naar een gezonder, veerkrachtiger en productiever team.

 

Klaar om 'Beter!' te worden?

Ben je klaar om de vitaliteit binnen je bedrijf naar een hoger niveau te tillen, effectief het ziekteverzuim te verminderen en te investeren in een duurzaam personeelsbeleid?

Neem dan contact op met 'Beter!' voor een vrijblijvend adviesgesprek. Samen werken we aan een oplossing die past bij jouw unieke situatie, zodat je team weer op volle kracht vooruit kan.

3 weergaven0 opmerkingen

Comments


bottom of page